Germany

Sensei Thomas Podzelny

Ki-Shin-Tai Dojo Erlangen

info@ki-shin-tai.de

www.ki-shin-tai.de

post address: Sieglitzhofer Str. 32, 91054 Erlangen,

dojo address: Am Schwabachgrund 22, 91054 Buckenhof

+49 177 7755117 (mobile phone)